Jak je vaše společnost připravena na cloud?

Ad-hoc migrace aplikace do cloudového prostředí může být časově a nákladově náročná. Pokud se četnost migrací zvyšuje, tak celkové náklady na cloud mohou převýšit potenciální přínosy. Jak tomu předejít?

Jak je vaše společnost připravena na cloud? | Compliance portal

 

Odborníci ORBITu doporučují před opakovaným a plošným migrováním do cloudu provést analýzu připravenosti a ohodnotit vyspělost instituce.

Na jaké úrovni se nacházíte?

 

Vaším cílem by však neměla být tendence být na úrovni 5 (v některých případech to není ani možné). Pro celkový obrázek připravenosti je nutné vnímat i druhou perspektivu, a to:

 

 

Vyšší úroveň připravenosti na cloud snižuje rizika, ale zvyšuje se nutnost řízení daných aktivit. Vše je tedy otázkou vaší cloud strategie. Pomůžeme vám ji připravit.

Vložit komentář