Zákon o bankách

Zákon definuje úkoly a povinnosti bank. Definuje, jaké banky jsou globálně systémově významné. Upravuje např. organizaci, řídící a kontrolní systémy, provozní požadavky a kapitálové rezervy banky.