Zákon o kybernetické bezpečnosti

Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické
bezpečnosti)