POMÁHÁME FIRMÁM S NAPLŇOVÁNÍM REGULATORNÍCH POVINNOSTÍ V CLOUDOVÉM SVĚTĚ

Každá finanční instituce čelí desítkám zákonů, regulací, interních směrnic a mezinárodních standardů.

Být compliant znamená splňovat všechny tyto požadavky, které jsou na instituci uvaleny.

Rychlou a bezpečnou implementací cloudových služeb můžete čerpat konkurenční výhodu, těžit benefity a udávat trend v poskytování moderních služeb zaměstnancům i zákazníkům.

Co děláme

Outsourcingové studie

  • Compliance požadavky
  • Oznámení u regulátorů (ČNB, ÚOOÚ)
  • Compliance poradenství

Cloud
strategie

  • Assessment adopce cloudu
  • Identifikace úzkých míst
  • Navržení nápravných opatření

Compliance
Poradenství

  • Přípravy na audit
  • Řešení auditních nálezů
  • Specifické a komplexní cloudové projekty

Proč ORBIT?

Zkušenosti

Dodali jsme Compliance služby více než 10 finančním institucím

Znalosti

Znalosti a zkušenosti regulací z více než 8 zemí v EU a mimo EU

Garance úspěchu

Pracujeme na základě praxe a osvědčených mezinárodních standardů

Zvyšte bezpečnost služeb

Poskytujte vaše služby bezpečně a v souladu se všemi předpisy

Mějte cloud pod kontrolou

Mitigujte veškerá rizika, spojená s outsourcingem IT služeb

Transparentní dokumentace

Buďte připraveni na auditní kontroly regulátorů

Outsourcingová studie

Na jaké oblasti se zaměřujeme

Popis a účel projektu

Rozhodovací analýza a zdůvodnění proč Cloud

Soulad s legislativou

Analýza a popis smluvních vztahů, soulad s normativem

Analýza rizik a dopadů

Analýza rizik, ocenění rizik, nápravná opatření

Klasifikace a ochrana dat

Klasifikace informací a ochrana osobních údajů

Architektura

Popis architektury, datové toky, metadata management

Cost-benefit analýza

Analýza přínosů a nákladů, TCO projektu

Provozní a bezpečnostní model

Change, Incident, Problem a Release management

Pohotovostní plán (BCM)

Plán kontinuity pro procesy a business banky

EXIT Strategie

Realistický postup ukončení využívání cloudových služeb

Kontaktujte nás