Vít Grossmann

Vít pracuje s náročnými IT projekty více než 20 let. Je vysoce zkušený senior IT profesionál s více než 60 realizovanými projekty. Byl klíčovým hráčem mnoha náročných projektů z pohledu technického a obchodního poradenství, navrhování a implementace změn do procesů a změn obchodních zvyklostí. Vit hovoří česky, plynně anglicky.

Od roku 2008 se zaměřil na konsolidaci DataCenter, což vedlo k projektům připravenosti a hodnocení cloudu ve spojení se strategiemi optimalizace DC, kde se Cloud stal jednou z nových a životaschopných možností. Provedl zákazníky nejnáročnějšími projekty v oblasti Cloud Compliance, Cloud Strategy, Cloud Qualification a Readyiness consulting. Pomohl s přípravou dokumentů podporující klienta před návštěvou národní banky a v některých případech také doprovázel zákaznickou stranu u NB. Rovněž si prohloubil dovednosti pro audit, připravenost na audit a dokonce trénoval pod vedením E&Y různé interní auditory banky v přístupu auditu pro virtuální prostředí a cloud / outsourcing.