Outsourcing vs. Cloud computing – přehledné srovnání

Existují nějaké compliance rozdíly mezi termíny Outsourcing a Cloud computing? Z regulatorního hlediska je to diskutované téma, jak se na ně tedy dívají české regulace?

Outsourcing vs. Cloud computing přehledně | Compliance portal

 

Termín Definice Zdroj
Outsourcing Pokud některou činnost, kterou by jinak vykonávala nebo mohla vykonávat povinná osoba sama, vykonává povinná osoba prostřednictvím jiné osoby (dále jen „outsourcing“), není tím dotčena odpovědnost povinné osoby“ (Vyhláška č. 163/2014 Sb. Vyhláška č. 163/2014 Sb.
Outsourcing Externí zajištění služeb nebo činností (outsourcing)” – znamená jakékoli ujednání mezi institucí, platební institucí nebo institucí elektronických peněz a poskytovatelem služeb, na jehož základě dotyčný poskytovatel služeb vykonává proces, službu nebo činnost, které by jinak byly prováděny samotnou institucí, platební institucí nebo institucí elektronických peněz EBA/GL/2019/02
Cloud computing Cloud Computing rozumí model uplatňovaný v oblasti informačních a komunikačních systémů a technologií, který umožní získat síťový přístup ke konfigurovatelným výpočetním prostředkům (např. sítě, servery, datová úložiště, aplikace a služby), které jsou sdíleny větším množstvím uživatelů a jejichž kapacita je poskytována a opět uvolňována s minimálními nároky na jejich správu anebo na intervenci poskytovatele cloud computingu . V právních předpisech finančního trhu se pojem cloud computing nevyskytuje“ Věstník ČNB, 2016
Cloudové služby Cloudové služby znamenají služby poskytované za použití cloud computingu, což je model, který umožňuje pohodlný síťový přístup kdykoliv a odkudkoliv ke sdílené množině konfigurovatelných výpočetních zdrojů (např. sítím, serverům, úložištím, aplikacím a službám), které lze rychle poskytnout či uvolnit s vynaložením minimálních nároků na jejich správu anebo zásahy ze strany poskytovatele služby. EBA/GL/2019/02

 

Regulace vnímají Cloud computing jako specifický druh Outsourcingu, z této logiky vychází i compliance požadavky. Požadavky, které jsou uvaleny na cloud computing, jsou přísnější. Poslední dobou se však objevují služby, které využívají cloudové služby a naplňují cloudové prvky, ale nejedná se o outsourcing. Pojem „non-outsoucing cloud“ však není v regulatorním prostředí ještě řádně ukotven.

 

Vložit komentář