Nařízení Evropského parlamenty a rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Nařízení se zkráceným názvem GDPR, je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. GDPR se dotýká každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje.