Obecné pokyny k outsourcingu

Obecné pokyny k outsourcingu přinášejí návod, jak by daná instituce měla přistupovat k outsourcingu po celou dobu jeho využívání. Specifikují regulatorní požadavky, které musí být splněny pokud instituce má záměr využívat outsourcing, popř. cloud computing.

Dnem účinnosti ke 30. září 2019 se zrušují obecné pokyny CEBS o outsourcingu ze dne 14. prosince 2006 a doporučení EBA ohledně zajištění cloudových služeb u externích poskytovatelů (EBA/REC/2017/03).