Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2)

Směrnice 2015/2366 dává za povinnost bankám zřídit třetím stranám jednoduchý a bezpečný přístup k bankovním platebním službám svých uživatelů.