Úřední sdělení ČNB k výkonu činnosti na finančním trhu – cloud computing

Sdělení je prozatím jediný dokument, který specifikuje a informuje o využívání přístupu cloud computing v českém regulovaném prostředí. Závazný je pro banky, spořitelní a úvěrní družstva, tuzemské pojišťovny a tuzemské zajišťovny. Pro ostatní instituce je sdělení využitelné jako metodická pomůcka.

Důležitá součást sdělení je příloha č. 1, která definuje podrobnější informace o přístupu České národní banky ke cloud computingu.