Zákon o České národní bance

Zákon definuje hlavní úkoly, role a cíle České národní banky.