Zákon o kybernetickej bezpečnosti

Zákon 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov