Červen 2021: Konečně jasno v ochraně osobních údajů!

Červen 2021: Konečně jasno v ochraně osobních údajů!

EDPB (Evropský sbor pro ochranu osobních údajů) přijímá konečnou verzi Doporučení č. 01/2020 o opatřeních, která doplňují nástroje pro předávání osobních údajů s cílem zajistit soulad s úrovní jejich ochrany v EU.

Co to v praxi znamená?

Vlajka EU | Compliance Portal

Po dlouhé době byla přijata doporučení, která pomohou vývozcům v posouzení ochrany třetích zemí a případně určit vhodná další opatření. Za vývozce jsou považováni správci či zpracovatelé, soukromé subjekty či veřejné orgány, kteří zpracovávají osobní údaje spadající do oblasti působnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Na šest kroků, které doporučuje EDPB, jsme již upozornili v dřívějším článku. Konečná verze EDPB doporučení neobsahuje zásadní obsahové změny.

Originální znění najdete zde.

Mimo přijetí konečné verze EDPB Doporučení je důležitým posunem vpřed publikování nových Standardních smluvních doložek pro mezinárodní předávání osobních údajů. Soudní dvůr stvrzuje platnost standardních smluvních doložek jakožto nástroje pro předávání osobních údajů, který může sloužit ke smluvnímu zajištění v zásadě rovnocenné úrovně ochrany údajů předávaných do třetích zemí.

 

Vložit komentář