Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Zákon pro oblast finančního trhu upravuje ozdravné plány a postupy,plánování řešení krize,postavení a pravomoci České národní banky,postupy v případě selhání povinné osoby nebo skupinového selhání,financování řešení krize a přeshraniční spolupráci a postupy při ní uplatňované.

Zákon o bankách

Zákon definuje úkoly a povinnosti bank. Definuje, jaké banky jsou globálně systémově významné. Upravuje např. organizaci, řídící a kontrolní systémy, provozní požadavky a kapitálové rezervy banky.