Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Zákon pro oblast finančního trhu upravuje ozdravné plány a postupy,plánování řešení krize,postavení a pravomoci České národní banky,postupy v případě selhání povinné osoby nebo skupinového selhání,financování řešení krize a přeshraniční spolupráci a postupy při ní uplatňované.

Úřední sdělení ČNB k výkonu činnosti na finančním trhu – cloud computing

Sdělení je prozatím jediný dokument, který specifikuje a informuje o využívání přístupu cloud computing v českém regulovaném prostředí. Závazný je pro banky, spořitelní a úvěrní družstva, tuzemské pojišťovny a tuzemské zajišťovny. Pro ostatní instituce je sdělení využitelné jako metodická pomůcka.

Důležitá součást sdělení je příloha č. 1, která definuje podrobnější informace o přístupu České národní banky ke cloud computingu.

Zákon o bankách

Zákon definuje úkoly a povinnosti bank. Definuje, jaké banky jsou globálně systémově významné. Upravuje např. organizaci, řídící a kontrolní systémy, provozní požadavky a kapitálové rezervy banky.